• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om tilskudd til bygging av helårsbolig

Retningslinjer

• Søker må bo og ha folkeregistrert adresse på eiendommen det gis tilskudd til i Tydal
• Boligen må benyttes som helårsbolig for søker og dens husstand i minst 5 år regnet fra utbetaling av tilskuddet. Ved brudd på boplikten etter denne regelen må tilskuddet tilbakebetales forholdsmessig (kr. 40.000,- pr. år avtalen er brutt). Tilskuddsmottaker plikter å informere Tydal kommune ved endring i bosituasjon i disse 5 årene.
• Søknad om tilskudd må sendes Tydal kommune før søknad om ferdigattest sendes.
• Tilskuddet kan utbetales når det foreligger ferdigattest.
• Tilskuddet er gyldig i 3 år fra igangsettingstillatelse blir gitt.
• Kommunedirektøren behandler og avgjør søknader som kommer inn. Innvilgede tilskudd belastes disposisjonsfondet.
• Dette reglementet gjelder for igangsettingstillatelser for bolig, innvilget fra og med 01.10.2020.
• Retningslinjene gjelder fram til nytt vedtak blir fattet i kommunestyret.
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader