• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om gravetillatelse

Informasjon til søker

Søker må fremskaffe oversikt over andre installasjoner i samme trase, om nødvendig foretas påvisninger i traseen. Søker har ansvar for å avklare mulige koordinerings-muligheter, evt.konflikter og krav til andre kommunale installasjoner i og nær planlagt ledningstrase.

Søker må også ivareta forhold knyttet til landskapsbilde, kulturmiljø/kulturminner,
naturmiljø, naturressurser samt nærmiljø- og friluftsliv.

Søker skal utarbeide kart med påtegnet ledningstrase og kommunale områder berørt av
anleggsområdet.

Ovenfornevnte forhold skal dokumenteres i søknaden.

For å unngå konflikter og graveskader må nye ledninger prosjekteres med X, Y og Z
koordinater der avstandskravene til andre ledningseiere blir ivaretatt.
Norsk standard 3070-1 gir oversikt over slike avstandskrav.

Komplett søknad om ledningstrase på kommunal grunn/graving i kommunal veg, skal sendes Tydal kommune innen rimelig tid før planlagt oppstartsdato. For større arbeider skal søknadsfristen avtales med Tydal kommune


Lovverk:

Veglova

Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg

Veileder for graving i kommunal veg Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader