• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Helse- og omsorgstjenester

Informasjon

Postadresse: Selbu og Tydal Tildelings- og koordineringskontor

avd. Tydal

Jenshaugvegen 11, 7590 Tydal

Tlf: 400 31 579

Besøksadresse: Jenshaugvegen 11, 7590 Tydal

https://lovdata.no/lov/1967-02-10/§13


På den siste siden/fanen kan du legge ved legeerklæringen som vedlegg, om du har mottatt det fra legen din.


Til søkere av helse – og omsorgstjenester


Alle søknader blir behandlet individuelt, i henhold til lovverk, eventuelle forskrifter, retningslinjer og standard kriterier.

Saksgang og klagerett
Når søknaden er mottatt, blir du kontaktet for å avtale eventuelt hjemmebesøk og for utfyllende opplysninger. Du vil få nærmere informasjon om saksgang og innhenting av opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden. Når vedtaket er fattet, vil du motta en skriftlig tilbakemelding. Du kan klage på kommunens vedtak. Hvis søknad ikke kan behandles innen 14
dager, vil du få et foreløpig svar med orientering om når søknaden vil bli behandlet.


Samtykke og taushetsplikt
Det er kun de personene som skal hjelpe deg, som får tilgang til de opplysningene de trenger for å kunne utføre sitt arbeid. Bare dersom du gir samtykke til det, kan informasjon gis til andre. Alle ansatte har taushetsplikt.


Innsynsrett
Gjennom innsynsrett i din journal kan du følge med på om du har mottatt de nødvendige tjenester i tråd med vedtak og planer. Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger som blir lagret om deg.


Egenbetaling
Dersom det søkes om tjenester som kommunen krever betaling for, vil det bli innhentet nødvendige opplysninger om din/ og eventuelt din ektefelle, registrerte partner/samboers inntekt fra ligningskontoret og NAV.


IPLOS
Noen av opplysninger som kommunen ber deg om, blir innhentet etter en egen standard og sendt til et lovbestemt helseregister (IPLOS). I registeret kan ingen kjenne igjen deg eller opplysningene om deg. Dette fordi verken fødselsnummer, navn eller adresse sendes ut av kommunen. Fødselsnummeret ditt er erstattet av et tilfeldig nummer.
En del av de innhentede opplysningene vil bli brukt i statistikk, som blant annet danner grunnlag for videre planlegging av tjenestene. Ingen personer kan gjenkjennes i denne statistikken, fordi alle opplysninger som kan føre til gjenkjennelse er fjernet.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader